Kontakt
ATE Polska Sp. z o.o.
ul. Mickiewicz 6
98-200 Sieradz

e-mail: biuro@atepolska.com
tel. (+48) 601 486 929, (+48) 609 953 553
NIP: 7010155073
REGON: 141642077
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000319270
Wysokość kapitału zakładowego: 88.000,00 zł
Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A.
Nr rach.: 91 1750 0009 0000 0000 1101 7657
Napisz
Podaj wynik: × =